Domena na sprzedaż / domain for sale

kontakt: a-net@ibh.pl

itvg.pl - Internetowa Telewizja Regionalna Oświęcim

TELEWIZJA REGIONALNA OŚWIĘCIM
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony itvg.pl - prezentujemy tu wspaniałe filmy!
Kontakt z Regionalną Telewizją Oświęcim
Regulamin Telewizji Oświęcim
Wywiad miesiąca w Telewizji Oświęcim
Wydarzenia, Sport, Rozrywka, Katolickie, Kazania, Reportaże, Reportaż, Archiwalne, Film, Zabytki, Oświęcim, Oświęcimia
Zabytki w pigułce, cykl programów, Historia miasta Oświęcim
Serwis Informacyjno - Fotograficzny - ciekawe zdjęcia z regionu Oświęcim
Telewizja Regionalna Oświęcim
Telewizja Oświęcim
Amatorski Klub Filmowy Chemik
Grzegorz Gawron, grzenio.eu, grzenio
Realizacja techniczna A-NET

Regulamin strony itvg.pl:

 • Korzystanie z serwisu itvg.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 • Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualny regulamin.
 • Materiały filmowe prezentowane w serwisie itvg.pl nie mogą być kopiowane bez uzyskania pisemnej zgody.
 • Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością odpowiednich firm lub osób i zostały użyte wyłącznie do celów informacyjnych.
 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji znajdujących się na stronie serwisu itvg.pl.
 • Redakcja ma prawo opublikować wszelkie nadesłane materiały właczając w to listy, zdjęcia oraz pliki.
 • Dane kontaktowe można znaleźć na stronie kontaktowej

Regulamin serwisu INFOTO:

Informacje ogólne

 1. Dokument ten, zwany dalej REGULAMINEM, określa ogólne warunki korzystania z oferty serwisu internetowego INFOTO dostępnego pod adresem http://itvg.pl/ zwanego dalej "INFOTO" lub "Serwisem". Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej INFOTO i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
 2. INFOTO jest dostępny publicznie zarówno dla osób fizycznych jak również dla podmiotów gospodarczych.
 3. Regulamin obowiązuje każdą osobę posiadającą Konto w serwisie oraz każdą osobę której właściciel konta udostępnił konto lub umożliwił korzystanie z niego - zwaną dalej "Użytkownikiem". Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Zasadami publikowanymi w serwisie INFOTO oraz do ich przestrzegania.
 5. Istnienie Konta w Serwisie związane jest z dokonaniem Rejestracji przez Użytkownika korzystającą z niego.
 6. Właścicielem domeny itvg.pl oraz Serwisu jest Grzegorz Gawron. Bieżące zarządzanie techniczne prowadzone jest przez firmę A-NET.
 7. Grzegorz Gawron, A-NET oraz osoby działające na jego zlecenie przy administracji serwisu zwane są dalej Administracją.
 8. Idea serwisu: internetowa galeria zdjęć.
 9. Warunki korzystania

 10. Warunkiem korzystania z INFOTO jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i w związku z tym założenie Konta. Dane wymagane do rejestracji to:
  • login (unikalna nazwa Użytkownika) za pomocą której Użytkownik będzie logował się do serwisu
  • konto e-mail służące do przesłania linku aktywującego dostęp do Serwisu
  • pozostałe dane (pseudonimy) są dobrowolne i mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez użytkownika, podany adres e-mail służy jedynie do przesłania hasła i komunikatów technicznych serwisu i może być usunięty przez użytkownika
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług INFOTO wymagających uściślenia lub rozszerzenia danych o dane osobowe, Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności podania przez niego danych osobowych oraz proszony o akceptację regulaminów tych usług.
 12. Login (nazwa użytkownika) wybrana przy rejestracji nie może być zmieniona od chwili otrzymania hasła dostępu do serwisu.
 13. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w INFOTO. Konta dodatkowe mogą być utworzone po akceptacji Administracji Serwisu. Nie zgłoszone i niezaakceptowane konta dodatkowe mogą być usunięte przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia.
 14. Konta co do których zachodzi podejrzenie że są kontami nadmiarowymi lub używanymi do czynności niezgodnych z Regulaminem lub prowadzone z nich działania niezgodne są z ideą Serwisu lub obowiązującym prawem mogą być zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia i powiadomienia.
 15. Użytkownik może zrezygnować z konta w INFOTO poprzez usuniecie wszelkich danych które podał przy rejestracji oraz zdjęć umieszczonych w serwisie. Zasady dotyczące umieszczania zdjęć znajdują się w dalszej części regulaminu.
 16. Umieszczanie fotografii i inne aktywności Użytkownika w serwisie INFOTO

 17. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • umieszczania w Serwisie własnych fotografii (w tym przetworzonych cyfrowo w zakresie pozwalającym uznać wynik za fotografie a nie grafike)
  • innych czynności udostępnionych w serwisie (polecenia, ulubione itp)
 18. Umieszczając fotografię w INFOTO Użytkownik udziela INFOTO prawa do prezentowania jej w serwisie z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich i w sposób taki aby możliwa była identyfikacja Użytkownika umieszczającego fotografię. Wyłącza się wnoszenie roszczeń Użytkownika z tytułu prezentacji jego fotografii we wszelkich materiałach Serwisu opisanych powyżej.
 19. Użytkownik umieszczając fotografię w Serwisie zachowuje wszelkie prawa autorskie (copyrights) do fotografii.
 20. Użytkownik ma prawo umieścić w serwisie jedynie prace do których posiada prawa autorskie. Przy czym Użytkownik wykonał fotografię sam, posiada do niej prawa chyba że zbył je osobie trzeciej.
 21. Użytkownik może usunąć fotografię, którą umieścił w Serwisie. Skuteczność usunięcia fotografii jest natychmiastowa.
 22. Dla celów archiwalnych oraz ew. dowodowych fotografie usunięte przez użytkownika przechowywane są w systemie przez 1 rok. W tym okresie możliwe jest ich przywrócenie (w wyjątkowych sytuacjach).
 23. Fotografie co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie że łamią prawa autorskie osób trzecich będą ukrywane lub usuwane przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia oraz archiwizowane do ewentualnych celów dowodowych w przypadku roszczeń osób trzecich.
 24. INFOTO jest serwisem moderowanym. Administracja oraz działający z jej upoważnienia Moderatorzy mają prawo do usunięcia fotografii, która:
  • narusza prawa osób trzecich
  • narusza obowiązujące w Polsce prawo
  • zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe
  • nie została wykonana szeroko pojętą techniką fotograficzną
  • nie spełnia podstawowych wymagań technicznych
  • nie prezentuje minimalnego poziomu przyjętego w serwisie
 25. INFOTO może kierować do Użytkownika oferty i usługi specjalne INFOTO w postaci akcji informacyjnych przy użyciu podanego przy rejestracji adresu email oraz w innych formach w Serwisie. Adres ten nie będzie wykorzystywany do przesyłania reklam firm i osób trzecich.
 26. Zastrzeżenia

 27. itvg.pl, Grzegorz Gawron, Moderatorzy oraz inne osoby i instytucje administrujące serwisem INFOTO nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • Działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołożą wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań. W szczególności dotyczy to naruszeń praw autorskich
  • Bezprawną dystrybucję fotografii pochodzących z serwisu INFOTO, lecz dołożą wszelkich starań żeby takie działania uniemożliwić lub powstrzymać.
 28. INFOTO nie przetwarza danych osobowych w przypadku korzystania z galerii internetowej. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy innych usług Serwisu i zawsze jest objęte odrębnym regulaminem tych usług.

Zasady serwisu INFOTO:

 • Korzystając z INFOTO zobowiązujesz się do przestrzegania REGULAMINU, i poniższych zasad.
 • Możesz dodawać nowe zdjecia
 • Na INFOTO (zgodnie z regulaminem) działają moderatorzy ktorzy mają prawo usunąć Twoje zdjecie jeżeli nie spełnia minimalnych wymogów jakości technicznej lub jest zdjęciem nadającym się raczej do prywatnego albumu rodzinnego niż do galerii INFOTO.
 • Kategorie - dodając zdjecie musisz zaznaczyć że jest przeznaczone do jednej z kategorii. Pamiętaj - moderator może usunąć to zdjecie jeżeli uzna że jest ono nie na temat!
 • Jeżeli masz wąpliwości, nie wiesz jak coś działa napisz do redakcji.
 • Pamietaj - w przypadku konfliktów, wąpliwości, niejasności - ostatnie zdanie ma administracja i jest to zdanie obowiązujące.

Jeżeli rozumiesz i akceptujesz w/w regulamin to możesz przejść do strony rejestracji lub logowania.


Copyright © by itvg.pl 2006-2009
Odwiedzin od 4.12.2006 - 2844110 (0%)
created by A-NET szukaj w itvg.pl Telewizja Oświęcim Telewizja Regionalna itvp bielsko wymiana linków przybytek KATALOG Przybytek Serwis Informacyjno - Fotograficzny - itvg.pl grzenio.itvg.pl